*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.
חסות ראשית:ikeaחסות זהב:mosesשותף מדיה:eco99חסויות:heinekenסאן בנדטויטבתה פרודנונה פרוטורקי עליתשותפים לדרך:קולג׳ים
ניהול והפקה:kpm