קטגוריות וגיל

גיל מינימום
מרוץ 21 ק"מ מקצה מדיד - גיל 16.
מרוץ 10 ק"מ מקצה מדיד – גיל 14.
מרוץ 5 ק"מ מקצה ומדיד- גיל 12.
מרוץ 2 ק"מ מקצה עממי - גיל 10.
*המשתתף חייב להיות בגיל זה לפחות (או מבוגר יותר) ביום המרוץ 

קטגוריות למקומות 1-3

מרוץ 21 ק”מ-
גברים: כללי

נשים: כללי
קטגוריות גיל:
נשים עד 30
נשים 30-45
נשים 46-60
נשים 61 +
גברים עד 30

גברים 30-45
גברים 46-60
גברים 61 +

מרוץ 10 ק”מ
גברים: כללי

נשים: כללי
קטגוריות גיל:
נשים עד 30
נשים 30-45
נשים 46-60
נשים 61 +
גברים עד 30

גברים 30-45
גברים 46-60
גברים 61 +

מרוץ 5 ק"מ
גברים: כללי
נשים: כללי
  • כל הזוכים באירוע, מתבקשים להישאר עד תום האירוע לטקס חלוקת הגביעים על מנת לקבל את הגביע.
  • במידה ונבצר מזוכה להישאר לטקס, ניתן לאסוף את הגביע עד כשבוע ימים מתום האירוע ממשרדי חברת ההפקה "כפיים" בתיאום מראש.